Supply Chain Maturity i znów wyszło akademicko…

Przesłaniem poprzedniego wpisu było “Salesforce jako platforma mogąca doskonale wpierać łańcuch powiązań w dzisiejszym globalnym świecie”. Ale czy da się zadowolić wszystkich? 🤗

Nic uniwersalnego

Dochodzę do wniosku, że nie ma uniwersalnego rozwiązania wspierającego wszystkie rodzaje i wielkości przedsiębiorstw. Łańcuch Dostaw organizacji może mieć wiele form. Może to być prosty łańcuch z pojedynczym strumieniem, złożoną siecią powiązań lub dowolna struktura między tymi dwoma skrajnościami.

Bez względu na to, czy jest to łańcuch produktów, usług, czy inna hybryda, firmy wymagają, aby ich łańcuch dostaw gwarantował stały przepływ, jednocześnie dążąc do obniżenia kosztów. Firmy te poprawiają swoją wydajność operacyjną poprzez zastosowanie odpowiedniej struktury łańcucha dostaw. A struktury te ewoluowały na przestrzeni kilku dekad. I tak, możemy wyróżnić 4 lub 5 etapów w ich rozwoju (w zależności od źródła).

Supply Chain Maturity

Posłużę się modelem czterostopniowym zdefiniowanym przez APICS :

 1. Multiple dysfunction (wiele dysfunkcji)
 2. Semi-functional enterprise (pół-funkcyjne przedsiębiorstwo 🙄 brzmi słabo, prawda?)
 3. Integrated enterprise (zintegrowane przedsiębiorstwo)
 4. Extended enterprise (rozszerzone przedsiębiorstwo)

Przejście przez wszystkie etapy to prawie jak lekcja historii. Wiele organizacji dokonało transformacji pomiędzy powyższymi etapami mając za akcelerator skokowe zmiany w komputeryzacji i kulturze. Oczywiście różne organizacje mogą być na innych poziomach tego modelu. Jedne mogą się wznosić, a inne spadać na drabince developmentu.

4 etapy

Supply Chain Maturity model (ASCM)

Osiągane zdolności na poszczególnych etapach

Przechodzenie między etapami rozwija często zdolności do:

 • znalezienia i wprowadzania rozwiązania najmniejszym kosztem dla całej sieci (efektywnie lub lean)
 • zarządzania popytem i reagowania na rzeczywiste zapotrzebowanie poprzez kombinację orientacji na klienta (Customer Focus) i/lub zwinności.
Etapy a zdolności (ASCM)

I znów wyszło akademicko…

W następnym wpisie zobaczymy jak robi to Salesforce…


P.S. Jak wiecie jak lepiej przetłumaczyć semi-functional enterprise to dajcie znać ✍📮


Na jakim etapie jest Twoja firma albo organizacja z którą współpracujesz?
 • Multiple dysfunction (wiele dysfunkcji) 100%, 1 vote
  1 vote 100%
  1 vote - 100% of all votes
 • Semi-functional enterprise (pół-funkcyjne przedsiębiorstwo) 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Integrated enterprise (zintegrowane przedsiębiorstwo) 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Extended enterprise (rozszerzone przedsiębiorstwo) 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 1
4 kwietnia 2020
Only registered users can vote. Login to vote.

Dodaj komentarz